Declaratie privind politica de mediu

      Managementul de varf al S.C.ELECTRO DOVIS S.R.L., CONSTANTA a adoptat o politica de mediu aplicabila naturii activitatilor, proceselor , dimensiunilor si impactului asupra mediului si anume "COMERCIALIZARE APARATE, ECHIPAMENTE, ACCESORII SI MATERIALE PENTRU EXECUTAREA LUCRARILOR IN DOMENIUL ELECTRIC", care sa ofere cadrul pentru stabilirea si analizarea obiectivelor generale , obiectivelor specifice de mediu si "tintelor" propuse.

     Principalele obiective ale politicii privind protectia mediului asumate de managementul de varf al S.C.ELECTROO DOVIS S.R.L., CONSTANTA sunt:

 1. S.C.ELECTRO DOVIS S.R.L., informeaza consumatorii referitor la obligatia de a nu elimina DEEE ca deseuri municipale nesortate si de a colecta selectiv aceste DEEE, prin sistemele de predare si colectare puse la dispozitia lor, rolul utilizatorilor in refolosirea, reciclarea si celelalte forme de valorificare a DEEE, efectele potentiale asupra mediului si sanatatii umane ca urmare a prezentei substantelor periculoase in echipamentele electrice si electronice, semnificatia marcajelor aplicate pe produse si / sau etichete.
  Rolul consumatorilor cuprinde:
  indeplinirea obligatiilor ce le revin legate de colectarea separata si predarea acestor tipuri de deseuri catre sistemele de colectare organizate.
 2. Conformarea cu legislatia nationala si internationala / DIRECTIVA 2002/96/CEE (privind echipamentele electrice si electronice in Romania), la care Romania este parte semnatara precum si cu reglementarile de mediu aplicabile zonei si activitatilor, proceselor desfasurate in S.C.ELECTRO DOVIS S.R.L., CONSTANTA;
 3. Mentinerea consumului de resurse naturale si de materii prime in limitele planificate;
 4. Imbunatatirea continua a calitatii factorilor de mediu prin masurarea si monitorizarea performantei reale de mediu si evaluarea conformarii cu cerintele legale;
 5. Politica de mediu este comunicata intregului personal si este disponibila pentru Parti interesate, Clienti , Autoritati.
 6. Cultivarea in randul personalului propriu a competentei, responsabilitatii si a unei atitudini de parteneriat pozitiv ;
 7. S.C.ELECTRO DOVIS S.R.L., se conformeaza legislatiei actuale privind protectia mediului si oricarei evolutii a acestora, referitoare la activitatile, procesele desfasurate;
 8. S.C.ELECTRO DOVIS S.R.L., se angajeaza la o imbunatatire continua a performantelor sale de mediu si la prevenirea poluarii mediului;
 9. S.C.ELECTRO DOVIS S.R.L., se angajeaza la colectarea selectiva a deseurilor si valorificarea lor prin centre specializate;
 10. Se acorda toata atentia nevoilor de instruire si constientizare a intregului personal privind problemele de protectia mediului si pentru atingerea obiectivelor si tintelor de mediu;
 11. Prevenirea poluarii, impacturilor semificative de mediu si reducerea cantitatilor de deseuri si prevenirea poluarii;

     Politica de mediu al carei obiectiv este imbunatatirea continua a performantei de mediu se realizeaza prin participarea activa a fiecarui angajat indiferent de pozitia detinuta de acesta in organizatia S.C.ELECTRO DOVIS S.R.L., CONSTANTA.

     Politica in domeniul mediului vizeaza urmatoarele obiective: protectia mediului; ameliorarea calitatii sale; protectia sanatatii publice; utilizarea prudenta si rationala a resurselor naturale; promovarea masurilor Ia nivel international privind rezolvarea problemelor mediului de dimensiuni regionale si mondiale .

     Politica in domeniul mediului vizeaza urmatoarele obiective: protectia mediului; ameliorarea calitatii sale; protectia sanatatii publice; utilizarea prudenta si rationala a resurselor naturale; promovarea masurilor Ia nivel international privind rezolvarea problemelor mediului de dimensiuni regionale si mondiale .

     Managementul de varf al S.C. ELECTRO DOVIS S.R.L., CONSTANTA, se angajeaza in infaptuirea politicii de mediu declarate si a obiectivelor de mediu propuse, a masurilor de imbunatatire continua si de prevenire a poluarii, de conformitate cu legislatia si cu reglementarile de mediu aplicabile precum si cu alte cerinte pe care S.C.ELECTRO DOVIS S.R.L., CONSTANTA, le-a adoptat, alocand in acest scop resurse financiare pentru dotari si asigurarea unui mediu de lucru adecvat in scopul prevenirii poluarii si pentru instruirea intregului personal in problematica de mediu.

DIRECTOR GENERAL
Ing. Dumitru SENDRUC

Data : 25.01.2010De ce Electro Dovis ?

Suntem mandri sa afirmam ca de peste 32 ani comercializam materiale electrice la cele mai inalte standarde Europene si Internationale. Calitatea si siguranta sunt de neinlocuit.


ANPM